sunshine

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:80
...z toho počet prijatých študentov:64
...z toho počet zapísaných študentov:61
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:80 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:86.9 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.6

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:81.5 %
Počet testovaných žiakov:86
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:85.5 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.9

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:78.7 %
Počet testovaných žiakov:104
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:71.2 %
Počet testovaných žiakov:106
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy