sunshine

Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:14
...z toho počet prijatých študentov:11
...z toho počet zapísaných študentov:9
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:78.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:58.9 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:79 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:42.8 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:55.9 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

otrasna skola!!!!!

Zapísal/a rodič/ka zdeno dňa 14. mája 2015.

Najbližšie školy