sunshine

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:119
...z toho počet prijatých študentov:108
...z toho počet zapísaných študentov:94
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:90.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:90.6 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.6

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:93.2 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:22.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:90.7 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:90.5 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:93.9 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:35.2

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:89.3 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:21.1

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.4 %
Počet testovaných žiakov:127
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.6 %
Počet testovaných žiakov:117
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy