sunshine

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:72
...z toho počet prijatých študentov:60
...z toho počet zapísaných študentov:57
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:49.7 %
Počet testovaných žiakov:96
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:49.8 %
Počet testovaných žiakov:81
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.4

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:48.6 %
Počet testovaných žiakov:109
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:41.3 %
Počet testovaných žiakov:103
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy