sunshine

Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:108
...z toho počet prijatých študentov:86
...z toho počet zapísaných študentov:74
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:79.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:35.4 %
Počet testovaných žiakov:93
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:40.6 %
Počet testovaných žiakov:86
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.3

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
12. Šteffeková Hana

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:71.7 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.6

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:63.7 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:24.3 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82 %
Počet testovaných žiakov:119
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.8 %
Počet testovaných žiakov:111
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14

Španielsky jazyk na SŠ

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
1. Adamíčková Lenka

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy