sunshine

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:119
...z toho počet prijatých študentov:99
...z toho počet zapísaných študentov:74
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.2 %

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1c

Poradie Žiak Trieda
2. Kubla Tomáš

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
10. Marián Poturnay Príma

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná časť 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
10. Pavol Klein Sekunda

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:75.7 %
Počet testovaných žiakov:134
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:65.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:76.6 %
Počet testovaných žiakov:134
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.3

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
14. Čičová Monika

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
3. Konečný Jakub

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória Z

Poradie Žiak Trieda
8. Šišan Peter
9. Šišanová Anna

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
23. Vajdová Mária

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:86.7 %
Počet testovaných žiakov:66
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:65 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:82.8 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:41.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:41.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91.2 %
Počet testovaných žiakov:147
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.6 %
Počet testovaných žiakov:144
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:78.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy