sunshine

Základná škola, Jána Bottu 27, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:83.5 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.8

T9-2013 Matematika

Percentil školy:69.4 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.61
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.32

T9-2014 Matematika

Percentil školy:64.6 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.4

Nemecký jazyk na ZŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1c

Poradie Žiak Trieda
7. Pavlovič Georg

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.9 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.7

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:72.5 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.27
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.8

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:76.1 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy