sunshine

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:99
...z toho počet prijatých študentov:90
...z toho počet zapísaných študentov:79
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:90.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:51.4 %
Počet testovaných žiakov:101
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:43.3 %
Počet testovaných žiakov:99
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.5

Francúzsky jazyk na SŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
1. Boratková Nikola

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:69.5 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.4

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:68.8 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.1

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b1

Poradie Žiak Trieda
6. Bilasová Valéria

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.4 %
Počet testovaných žiakov:115
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.9 %
Počet testovaných žiakov:107
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy