sunshine

Základná škola, Bezručova 66, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:78.1 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.6

T9-2013 Matematika

Percentil školy:88.6 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.47
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.71

T9-2014 Matematika

Percentil školy:92.9 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.6

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:67.8 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91.5 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.61
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.71

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.9 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy