sunshine

Základná škola, Východná 9, Trenčín

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:67 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

T9-2013 Matematika

Percentil školy:82.1 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.66
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.41

T9-2014 Matematika

Percentil školy:62.8 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.7

Pikomat 5-6 Kategóra 5 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
35. Ján Hablák 5. A

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:53.6 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.1

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.3 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.59
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.18

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:72.9 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy