sunshine

Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:70
...z toho počet prijatých študentov:64
...z toho počet zapísaných študentov:58
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:19.5 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:36 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.1

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
14. Vrankova Zuzana

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:46.5 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.9

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:67.8 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:31 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:21 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.3

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:84.3 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.8 %
Počet testovaných žiakov:85
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy