sunshine

Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyŠpeciálne základné školy
Centrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:144
...z toho počet prijatých študentov:131
...z toho počet zapísaných študentov:120
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:70 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:30.5 %
Počet testovaných žiakov:117
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:51.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:86.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:27.5 %
Počet testovaných žiakov:118
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:58.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.8

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:73.4 %
Počet testovaných žiakov:73
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.3

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:52.5 %
Počet testovaných žiakov:85
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:49.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:33.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86 %
Počet testovaných žiakov:153
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.1 %
Počet testovaných žiakov:142
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.7

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy