sunshine

Gymnázium P.O.Hviezdos., Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:123
...z toho počet prijatých študentov:113
...z toho počet zapísaných študentov:101
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91.9 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
13. Zuzana Čellárová I. OG
32. Peter Močáry Príma
35. Dávid Kubek Príma
48. Michaela Adamcová Príma
51. Matúš Gogolák Príma
53. TomᚠČerveň Príma

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
8. Zuzana Čellárová Sekunda

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:46.8 %
Počet testovaných žiakov:101
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:37.9 %
Počet testovaných žiakov:97
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.8

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:82.8 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.8

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:59.3 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.9

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:47 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.7 %
Počet testovaných žiakov:128
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.3 %
Počet testovaných žiakov:114
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy