sunshine

Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:85
...z toho počet prijatých študentov:78
...z toho počet zapísaných študentov:65
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:91.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:37.3 %
Počet testovaných žiakov:74
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:16.6 %
Počet testovaných žiakov:80
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.1

Francúzsky jazyk na SŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Poradie Žiak Trieda
8. Valúšková Lujza

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:80.6 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.7

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:79.2 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:63 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.9

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:28.3 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.5

Ruský jazyk na SŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b3

Poradie Žiak Trieda
6. Škurko Anna

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88 %
Počet testovaných žiakov:97
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:77.3 %
Počet testovaných žiakov:108
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy