sunshine

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:59
...z toho počet prijatých študentov:46
...z toho počet zapísaných študentov:34
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:78 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:96.8 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:84.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:28.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:97.3 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:86.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:23.2

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:96.9 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:76.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:25.7

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:66.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.8 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:77.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:96.9 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:78.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy