sunshine

Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava-Dúbravka

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:110
...z toho počet prijatých študentov:92
...z toho počet zapísaných študentov:74
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.6 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
10. Silvia Šeďová Sekunda A

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
17. Victória Žužičová Príma B
25. Katka Dzurendova Príma A
27. LukᚠBilický Príma B
35. Jozef Vítek Príma A
40. Silvia Goldasová Príma A
44. Silvia Šeďová Príma A

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
16. Victória Žužičová Sekunda B
22. LukᚠBilický Sekunda B
24. Katka Dzurendova Sekunda A
26. Silvia Goldasová Sekunda A
34. Silvia Šeďová Sekunda A

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:73.5 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:52.6 %
Počet testovaných žiakov:91
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.4

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:90.6 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.8

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:81.6 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:89.1 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:26.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:90.2 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:23.3

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.1 %
Počet testovaných žiakov:136
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.1 %
Počet testovaných žiakov:144
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy