sunshine

Gymnázium, Štúrova 849, Detva

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:49
...z toho počet prijatých študentov:46
...z toho počet zapísaných študentov:43
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:93.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:26.8 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:49 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.5

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:87.4 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.1 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.2 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy