sunshine

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:63
...z toho počet prijatých študentov:60
...z toho počet zapísaných študentov:57
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:95.2 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:14.3 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:30.2 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.7

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:85.5 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.6

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:73.6 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:65.2 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.7 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.6 %
Počet testovaných žiakov:66
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy