sunshine

Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:51
...z toho počet prijatých študentov:47
...z toho počet zapísaných študentov:43
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:92.2 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
15. Karin Zatkalíková Sekunda

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
32. Ema Morvayová Sekunda

Pikomat 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
5. TomᚠKuzma 4. O

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:71.1 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:52 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.3

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.9 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.4 %
Počet testovaných žiakov:53
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy