sunshine

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012 (657)

Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
 

Legenda k mape:

Stredné odborné školyGymnáziáKonzervatóriá
Poradie Stredná škola Počty študentov
prihlásených prijatých zapísaných pomer
501. SOŠ technická, Okružná 693, Čadca 13 12 10 92.3 %
502. Súkroné športové gymnázium, Dudvážska 6, Bratislava 14 10 10 71.4 %
503. SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec 16 11 9 68.8 %
504. Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava 14 11 9 78.6 %
505. Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou 10 9 9 90 %
506. SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou 13 11 9 84.6 %
507. Gymnázium M.T. s VJM, Daxnerova 42, Rimavská Sobota 12 12 9 100 %
508. SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice 19 14 9 73.7 %
509. Stredná odborná škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany 10 9 9 90 %
510. Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava 10 9 9 90 %
511. Súkr. SOŠ technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 10 9 9 90 %
512. Súkromné gymnázium T. Smaragd, SNP 26, Levice 9 9 9 100 %
513. Súkromná stredná odborná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava 18 11 9 61.1 %
514. Súkromná SOŠ, Dukelská 33, Giraltovce 11 9 8 81.8 %
515. Súkromná SOŠ podnikania, Nemocničná 2, Dolný Kubín 10 9 8 90 %
516. SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 10 8 8 80 %
517. Súkromná SOŠ, Saleziánska 18, Žilina 11 9 8 81.8 %
518. Súkromná SOŠ, Mostová 53, Mostová 8 8 8 100 %
519. Súkromná OA, Petrovianska 34, Prešov 9 8 8 88.9 %
520. Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31, Senica 10 8 8 80 %
521. SOŠ-IT, Hlinícka 1, Bratislava 11 8 8 72.7 %
522. SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 13 8 8 61.5 %
523. Súkromná SOŠ ekonomická Tercium, Lermontovova 1, Košice 10 9 8 90 %
524. Str. priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov 9 9 8 100 %
525. Spoj.kat.šk.-SOŠ sv.Raf, Školská 9, Nemšová 10 9 8 90 %
526. Stredná odborná škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec 11 10 8 90.9 %
527. Súkr. HA SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín 14 11 8 78.6 %
528. Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov 10 8 7 80 %
529. Súkromná SOŠ, Tovarnícka 1641, Topoľčany 10 8 7 80 %
530. Súkromné gymnázium, Gagarinova 1, Topoľčany 9 8 7 88.9 %
531. SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov 11 7 7 63.6 %
532. Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč 7 7 7 100 %
533. Stredná odborná škola, Svätého Štefana 81, Štúrovo 8 7 7 87.5 %
534. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca 10 7 7 70 %
535. SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava 9 7 7 77.8 %
536. Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava 11 7 7 63.6 %
537. Súkromná OA ESO, Volgogradská 13, Prešov 12 8 7 66.7 %
538. Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra 10 8 7 80 %
539. Súkromná SOŠ s VJM, Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda 8 7 7 87.5 %
540. SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1, Bratislava 15 8 7 53.3 %
541. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 11 8 7 72.7 %
542. SOŠ technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 7 6 6 85.7 %
543. Str. zdravot. škola, Športová 349/34, Dunajská Streda 16 7 6 43.8 %
544. Súkr. obchodná akadémia, Svätého Štefana 36, Štúrovo 7 7 6 100 %
545. SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava 9 6 6 66.7 %
546. Súkromné konzervatórium, Kmeťova 23, Košice 6 6 6 100 %
547. Ref. Czeglédi gymn. VJM, Ul. sv. Michala č. 38, Levice 7 6 6 85.7 %
548. Súkromná stredná umelecká škola, ul. J.Lettricha č.3, Martin 7 6 6 85.7 %
549. Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Masarykova 2, Prešov 7 6 6 85.7 %
550. Stredná odborná škola, 1. mája 1, Hurbanovo 6 6 6 100 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>