sunshine

SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:10
...z toho počet prijatých študentov:8
...z toho počet zapísaných študentov:8
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:80 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:53.6 %
Počet testovaných žiakov:80
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:43.8 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:29.1 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:35.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:21.2 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:33.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.7

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:11.6 %
Počet testovaných žiakov:123
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:45.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:9.6 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy