sunshine

SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:16
...z toho počet prijatých študentov:11
...z toho počet zapísaných študentov:9
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:68.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:27.3 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:41.1 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:14.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:25.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:12.1 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:28.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.2

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:26.2 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.8

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:17.4 %
Počet testovaných žiakov:110
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:10
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:22.1 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:15
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy