sunshine

SOŠ technická, Nová 5245/9, Piešťany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:2
...z toho počet prijatých študentov:2
...z toho počet zapísaných študentov:2
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:100 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:36.6 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:43.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:69.4 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.8

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:32.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:29.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:10.2 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:45.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:13.9 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:49.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy