sunshine

Základná škola, Brezová 19, Piešťany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:84.5 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:68 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.5

T9-2013 Matematika

Percentil školy:81.9 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:69.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.29

T9-2014 Matematika

Percentil školy:95.1 %
Počet testovaných žiakov:81
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.1

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:84.5 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:62.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.6

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.5 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.89
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:77.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.19

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.6 %
Počet testovaných žiakov:81
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy