sunshine

Základná škola, Kriváň 435, Kriváň

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:39.8 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.9

T9-2013 Matematika

Percentil školy:92.7 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.23
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.7

T9-2014 Matematika

Percentil školy:79.2 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.6

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:65 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.2

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.2 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.62
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.03

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:52.6 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Na túto školu by som nikdy viac svoje diea nedala. Je to škola, kde sú deti učitežmi psychicky týrané, na škole je prítomná šikana, deti odchádzajú na iné školy. A ako bonus je tam od 1 do 9 ročníka Heineho matematika, rodičia sa márne sazujú, že ich deti nič nevedia, to nikoho nezaujíma.

Zapísal/a rodič/ka dňa 26. júla 2023.

Najbližšie školy