sunshine

Materská škola, Andovce 163, Andovce

Legenda k mape:

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Tel. čislo sa zmenilo: 0917 551 125

Vyučovací jazyk je slovenský- maďarský

Riaditežka MŠ: Lívia Hajtmanová

Počet žiakov: 26

Mš má 2 triedy

Zapísal/a zamestnan-ec/kyňa školy Nikoleta Borková dňa 18. septembra 2023.

Najbližšie školy