sunshine

Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
27. Alena Danielová 9. A

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:49.9 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.8

T9-2013 Matematika

Percentil školy:46.6 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.54
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.05

T9-2014 Matematika

Percentil školy:72 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:10
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.8

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74.8 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.5

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:68.3 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.68
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.12

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:39.6 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:10
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy