sunshine

Zoznam škôl, Slovenský a Nemecký bil. jazyk, zriaďovatež krajský úrad, okresný úrad (3)

 

Legenda k mape:

GymnáziáStredné odborné školy