sunshine

Stredné odborné školy, zriaďovatež krajský úrad, okresný úrad (5)

 

Legenda k mape:

Stredné odborné školy