sunshine

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice-Nad jazerom

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:77
...z toho počet prijatých študentov:55
...z toho počet zapísaných študentov:54
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:71.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:55.9 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.4

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:56.3 %
Počet testovaných žiakov:98
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:34.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:32.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:45.7 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:40.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.5

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:54.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:45.4 %
Počet testovaných žiakov:130
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:55.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:41.6 %
Počet testovaných žiakov:112
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy