sunshine

Súkr.str.odborná škola, Postupimská 37, Košice-Dargov. hrdinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
KonzervatóriáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:26
...z toho počet prijatých študentov:21
...z toho počet zapísaných študentov:19
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:80.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:59.3 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.2

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:55.8 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:95 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:21.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:28.3 %
Počet testovaných žiakov:66
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:40.8 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy