sunshine

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:89
...z toho počet prijatých študentov:68
...z toho počet zapísaných študentov:60
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:76.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:75.8 %
Počet testovaných žiakov:153
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.8

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:60.3 %
Počet testovaných žiakov:141
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:17.4 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-17.7

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:29.1 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:42.6 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:32 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:90.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:98.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:54.1 %
Počet testovaných žiakov:205
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:14
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:33.4 %
Počet testovaných žiakov:192
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:20
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy