sunshine

SOŠ automobilová, Coburgova 39, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:2
...z toho počet prijatých študentov:2
...z toho počet zapísaných študentov:2
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:100 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:37 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:66.3 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:8.5 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:27.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:27.6 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:28.2 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy