sunshine

SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:5
...z toho počet prijatých študentov:5
...z toho počet zapísaných študentov:5
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:100 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:30.2 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:74.4 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.8

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:33.2 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:21.8 %
Počet testovaných žiakov:85
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:44.8 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy