sunshine

Obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:7
...z toho počet prijatých študentov:7
...z toho počet zapísaných študentov:5
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:100 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:62.2 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:75.6 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:37.6 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:23.6 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy