sunshine

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice-Západ

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:110
...z toho počet prijatých študentov:95
...z toho počet zapísaných študentov:82
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:57.8 %
Počet testovaných žiakov:103
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:42.2 %
Počet testovaných žiakov:112
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:62.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.8

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:39.7 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:43.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:61.7 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:55.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:89.1 %
Počet testovaných žiakov:120
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.4 %
Počet testovaných žiakov:140
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy