sunshine

Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:88
...z toho počet prijatých študentov:76
...z toho počet zapísaných študentov:69
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.4 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:29.5 %
Počet testovaných žiakov:92
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:51.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:47.4 %
Počet testovaných žiakov:59
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.7

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:59.6 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:50.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:63.2 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:39.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:38.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:76.2 %
Počet testovaných žiakov:95
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:83.9 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy