sunshine

Gymnázium sv. Františka Asisského, Kláštorská 24, Levoča

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:67
...z toho počet prijatých študentov:63
...z toho počet zapísaných študentov:57
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:94 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
18. Ján Galajda Príma

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná časť 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
11. Ján Galajda Sekunda A

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:49.5 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:11.2 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:51.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.5

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
1. Kaščák Matúš

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:83.5 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:67.4 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:49.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.1

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:19.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:73.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy