sunshine

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:57
...z toho počet prijatých študentov:44
...z toho počet zapísaných študentov:39
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:77.2 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:79.2 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:74.1 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.6

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.5 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:75.9 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy