sunshine

Gymnázium, Š. Moyzesa 21, Ružomberok

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:91
...z toho počet prijatých študentov:80
...z toho počet zapísaných študentov:68
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:87.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:82.2 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:55 %
Počet testovaných žiakov:85
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:66.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.1

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:84.5 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:93.7 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:68.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:40.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:34 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:96.4 %
Počet testovaných žiakov:94
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:76.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:80.9 %
Počet testovaných žiakov:97
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy