sunshine

Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:91
...z toho počet prijatých študentov:85
...z toho počet zapísaných študentov:77
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:93.4 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
11. Štefan Hollán Sekunda

Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
15. Štefan Hollán Tercia

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:12.4 %
Počet testovaných žiakov:91
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:17.2 %
Počet testovaných žiakov:81
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:44.1 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:78.9 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:26.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:24.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:80 %
Počet testovaných žiakov:100
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:76 %
Počet testovaných žiakov:91
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy