sunshine

Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:79
...z toho počet prijatých študentov:68
...z toho počet zapísaných študentov:59
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.1 %

Vyučovacie predmety

Ruský jazyk na ZŠ

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a1

Poradie Žiak Trieda
3. Demová Simona

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:15.9 %
Počet testovaných žiakov:83
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:26.2 %
Počet testovaných žiakov:68
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.2

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
13. Kraushúber Jakub

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:84.3 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.4

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:85 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.7

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:75.3 %
Počet testovaných žiakov:83
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:73.8 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy