sunshine

Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:37
...z toho počet prijatých študentov:32
...z toho počet zapísaných študentov:31
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:2.7 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-19.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:30 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.8

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:18.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:64.1 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:71.4 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy