sunshine

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:86
...z toho počet prijatých študentov:73
...z toho počet zapísaných študentov:68
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:22.7 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:45 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.1

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
10. Godová Dominika

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:65.6 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:94.7 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.7

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.6 %
Počet testovaných žiakov:93
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:78.2 %
Počet testovaných žiakov:87
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy