sunshine

Súkromné gymnázium, Svätoplukova 38, Bernolákovo

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:16
...z toho počet prijatých študentov:11
...z toho počet zapísaných študentov:11
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:68.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:22.8 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:79.8 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.6

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:26.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:29.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:13.5 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:7.4 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy