sunshine

Gymnázium sv.Fr.Assisk., Kláštorné nám. 3, Malacky

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:43
...z toho počet prijatých študentov:40
...z toho počet zapísaných študentov:40
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:93 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:24.3 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:5.2 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-16

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:34.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:28.3 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:67 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy