sunshine

Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:77
...z toho počet prijatých študentov:68
...z toho počet zapísaných študentov:61
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:88.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:86.2 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:70.8 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.5

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:88.4 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.9

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:88.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:89.4 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.7 %
Počet testovaných žiakov:83
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy