sunshine

Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:66.5 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.9

T9-2013 Matematika

Percentil školy:74.5 %
Počet testovaných žiakov:59
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.73
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.96

T9-2014 Matematika

Percentil školy:78.7 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.4

Pikomat 5-6 Kategóra 6 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
16. Erik Scholcz 6. C

Pikomat 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
12. Erik Scholcz 7. C

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:63.1 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.7

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:59.3 %
Počet testovaných žiakov:59
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.56
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.44

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:39 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy