sunshine

Základná škola s MŠ, Krčava 184, Krčava

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:93.9 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Matematika

Percentil školy:98.9 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.29
Priemerná úspešnos školy v testovaní:83.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:91.8 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:95.8 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.8 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.07
Priemerná úspešnos školy v testovaní:82.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:69.6 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy