sunshine

Základná škola s MŠ, Hertník 261, Hertník

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:40.9 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Matematika

Percentil školy:59.8 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.76

T9-2014 Matematika

Percentil školy:62.7 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.6

Pikomat 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
30. Patricia Seginakova 7. B

Pikomat 7-9 Kategóra 8 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
20. Katarína Harčarufková 8. A
26. Jozef Hudák 8.

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:59.6 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:42.6 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.57
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.64

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.4 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy